เกี่ยวกับเรา นโยบายการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการรับประกันมอเตอร์

Motor Premium Warranty

ขับขี่ทุกเส้นทางอย่างมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์ไฟฟ้าทุกรุ่น นาน 3 ปีเต็ม

ระยะเวลาการรับประกันแบตเตอรี่

Battery Premium Warranty

อุ่นใจกว่าใคร ด้วยการันตีคุณภาพแบตเตอรี่เกรดพรีเมี่ยมของ เค-ไลออน ที่ยาวนานถึง 1 ปีเต็ม

ระยะเวลาการรับประกันส่วนอื่น

Parts Premium Warranty

เหนือกว่าใคร ด้วยการรับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ รอบคัน นาน 6 เดือน ดำเนินการรวดเร็วภายใน 3 วัน

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

● การรับประกันคุณภาพ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี สำหรับมอเตอร์ 1 ปีสำหรับแบตเตอรี่และ 6 เดือนสำหรับระบบไฟ นับแต่วันที่ซื้อสินค้า

● บริษัทฯ รับประกันคุณภาพซึ่งเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่อยู่ในระยะประกันหรือการชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต

● บริการ ตรวจ ซ่อม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่* ส่วนค่าพาหนะคิดตามเงื่อนไขด้านล่าง** (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)

● การเสื่อมสภาพตามปกติของชิ้นส่วนอะไหล่ จากการใช้ อันประกอบไปด้วย ผ้าเบรก ยาง สึกหรอ

● ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนาทำให้สินค้าเสียหาย หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ

● ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง และหรือ ใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่บริษัทฯ ไม่รับรองเช่น ใช้แบตเตอรี่ผิดสเปค เป็นต้น

● การดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ ต่อเติม ฯลฯ จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดทันที

● ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และหรือฝ่าฝืนคำแนะนำของบริษัท และหรือใช้เกินข้อจำกัดของสินค้า

● ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ศึกษาคู่มือการใช้ หรือการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง

● ในกรณีที่มอเตอร์เสีย ผู้ซื้อได้ทำการถอด เปลี่ยน ซ่อมเอง และ/หรือไม่แจ้งซ่อม ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน

บริการ ระยะเวลาการรับประกัน ประเภทการบริการ ค่าบริการ ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง
ตรวจเช็คทั่วไป อยู่ในประกัน นำรถมาเข้าศูนย์บริการเอง ฟรี ฟรี -
ตรวจเช็คทั่วไป อยู่ในประกัน บริการ On-Site Service ฟรี ฟรี กิโลเมตรละ 4 บาท
ตรวจเช็คทั่วไป นอกการรับประกัน นำรถมาเข้าศูนย์บริการเอง 800 บาท ตามจริง -
ตรวจเช็คทั่วไป นอกการรับประกัน บริการ On-Site Service 800 บาท ตามจริง กิโลเมตรละ 4 บาท